ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ο υπεύθυνος του γραφείου μας θα σας παρέχει πάντα μια εκτίμηση των υπηρεσιών που συμφωνούμε να παρέχουμε. Η εκτίμηση αυτή αποτελεί ένδειξη των χρεώσεων που ενδέχεται να προκύψουν με βάση τις πληροφορίες και τα στοιχεία που γνωρίζουμε κατά την ημερομηνία της εκτίμησης.

Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε την ακρίβεια της εκτίμησης, οι χρεώσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν, ιδίως όταν τρίτοι αλλάζουν τις τιμές ή τις χρεώσεις τους.

Ενδέχεται να μην γνωρίζουμε το ποσό των χρεώσεων τρίτων πριν από την κηδεία ωστόσο, σας δίνουμε μια καλύτερη δυνατή εκτίμηση των εν λόγω χρεώσεων στη γραπτή εκτίμηση.

Το πραγματικό ποσό των χρεώσεων θα αναφέρεται λεπτομερώς και θα εμφανίζεται στον τελικό λογαριασμό.

Ποσοστό 50% του τελικού προυπολογισμού θα απαιτειθεί ως προκαταβολή για τις ανάγκες σχεδιασμού της τελετής.

Εάν τροποποιήσετε τις οδηγίες σας, ενδέχεται να ζητήσουμε την έγγραφη επιβεβαίωση των αλλαγών.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ

Στην ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ πιστεύουμε στη διαφάνεια και για αυτό σας ενημερώνουμε απο την αρχή για τις τιμές των προσφερόμενων πακέτων.

Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας, αφορούν σε διενέργεια τελετών εντός των Δήμων Αττικής και Δήμου Θεσσαλονίκης.

Μεταβλητά κόστη δεν περιλαμβάνονται στις αναγραφόμενες τιμές καθώς οριστικοποιούνται ανάλογα με τις επιθυμίες κάθε οικογένειας που αποχαιρετά το αγαπημένο της πρόσωπο. Τέτοια κόστη είναι:

1. Διενέργεια τελετών εκτός Δήμων Αττικής και Δήμου Θεσσαλονίκης
2. Παραλαβή σωρού εκτός Δήμων Αττικής και Δήμου Θεσσαλονίκης
3. Μεταφορά σωρού και οικογένειας απο / προς Δήμους Αττικής και Δήμου Θεσσαλονίκης
4. Κόστος ναού (ανεξαρτήτου δήμου)
5. Διοργάνωση δεξίωσης – υπηρεσίας catering
6. Κόστος κοιμητηρίου (ανεξαρτήτου δήμου)
7. Στεφάνια
8. Ιατροδικαστικής υπηρεσίας (αν απαιτηθεί)
9. Νομικές υπηρεσίες δικηγόρου

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.